A ydych chi’n gwybod enw’r llys neu’r tribiwnlys?

Gellir gweld enw’r llys neu’r tribiwnlys ar lythyr, e-bost neu neges testun a anfonwyd gennym.