Beth yw enw a chyfeiriad y llys neu’r tribiwnlys?

Gellir gweld enw’r llys neu’r tribiwnlys ar lythyr, e-bost neu neges testun a anfonwyd gennym.
Er enghraifft, Llys Teulu Blackburn.