Worcester Combined Court

Cysylltu â ni:

Cyfeiriad

The Shirehall
Foregate Street
Worcester
WR1 1EQ

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae sgamwyr yn dynwared rhifau ffôn ac e-byst GLlTEM go iawn. Efallai y byddan nhw’n mynnu cael taliad ac yn honni eu bod yn cynrychioli CTEM neu’r gwasanaeth gorfodaeth. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â thalu a riportiwch y peth i Action Fraud.

Amseroedd agor

Oriau agor y Llys

Monday to Friday 8:30am to 5:30pm

Gwasaneth cownter drwy apwyntiad yn unig

Oriau ateb ymholiadau dros y ffôn

Monday to Friday 9am to 5pm

Oriau agor swyddfa'r Beiliaid

Monday to Friday 8:30am to 9:30pm

E-bost

Llys y goron
enquiries.worcester.crowncourt@justice.gov.uk

(Criminal Cases)

Llys sirol
civil.worcester.countycourt@justice.gov.uk

(Civil Enquiries)

Llys sirol
bailiffs.worcester.countycourt@justice.gov.uk

(Bailiff Section)

Llys teulu
family.worcester.countycourt@justice.gov.uk

(Including C100 applications)

Ymholiadau lle i anadlu
worcester.breathingspace@justice.gov.uk
Cyfraith gyhoeddus - teulu (plant mewn gofal)
contactfpl@justice.gov.uk

(Digital process for case numbers starting with C5)

Cyfraith gyhoeddus - teulu (plant mewn gofal)
hearings.worcester.countycourt@justice.gov.uk

(Paper process)

Rhif ffôn

Cyfraith gyhoeddus - teulu (plant mewn gofal)
01905 730 800

(Paper process)

Cyfraith gyhoeddus - teulu (plant mewn gofal)
0330 808 4424

(Digital process for case numbers starting with C5)

Cyfryngu
0300 123 4593

(Small Claims)

apwyntiadau cownter
01905 730 838
Ymholidau
0300 332 1000

(Witness Services)

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â 0300 332 1000.

Parcio

Two parking spaces are available for blue badge holders directly outside the building. There are no other parking facilities at this venue however paid off site parking is available within 500m - Sansome Walk - WR1 1DF and 1500m Pitchcroft - WR2 2WD. Public Transport is available nearby.

Mynediad i bobl anabl

Mae gan yr adeilad hwn fynediad gwastad i fynedfa'r adeilad, ac i mewn i'r llys.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn tywys yn y llys hwn.

Dolen glyw

Mae cyfleusterau wrandawiadau ar gael drwy drefnu ymlaen llaw. Cysylltwch â'r llys dros y ffôn neu drwy e-bost i roi gwybod i ni

Bwa diogelwch

We have a security arch. Please alert the security officer if you have a pacemaker. For safety and security, all users and their possessions will be searched by security when they enter the building.

Lifft

Lifts are available in the building in this building to access the lower ground, first and second floors. A wheelchair lift is available between the ground floor and main lift area.

Toiledau cyhoeddus

Toilets are available on the lower ground floor.

Toiled anabl

An accessible toilet is available and located on the ground floor. The key is available from Security Desk.

Lluniaeth

Hot and cold drinks vending machines are available on the ground floor. Free Chilled water is available on the Ground Floor

Ystafell gyfweld

10 interview/consultation rooms are available on the lower ground floor.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael ar y llawr gwaelod yn unig.

Cyfleusterau fideo

Video Links facilities are only available if pre-booked - Please contact the Listing Section on 01905 730800 to make a booking.

Cysylltiad rhwydwaith di-wifr

Mae mynediad at Wifi Gov ar gael

Gwasanaeth tystion

Support for witnesses is available from the Citizens Advice Witness Service hhtps://www.citizensadvice.org.uk/aboutus/sitizens-advice-witness-service

Ffilmio a llogi lleoliad

Please contact the Press Office on 020 3334 3728 for requests to hire this building for filming.

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys.

Worcester Combined Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â

Mwy o wybodaeth am

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol

Cod lleoliad Llys y Goron: 466

Cod lleoliad Llys Sirol: 380

DX: 721120 Worcester 11

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun