Waltham Forest Magistrates' Court

Nid yw’r llys neu’r tribiwnlys hwn yn weithredol. Mae busnes y llys hwn wedi ei drosglwyddo i lys arall yn y cyffiniau.

Chwilio am lys neu dribiwnlys arall