Uxbridge Magistrates' Court

Cysylltu â ni:

Cyfeiriad

The Court House
Harefield Road
Uxbridge
UB8 1PQ

Warning We’re aware of fraudulent calls (mimicking the LONDON Magistrates’ Phone number) claiming to be from HMRC/Government Departments. If you receive a call like this please don’t enter into any financial transactions; report it to Action Fraud & HMRC.

Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

London Magistrates Courts are now open. If the letter asking you to attend does not excuse your attendance, then you must attend.

Social distancing - please arrive no earlier than 30mins before your hearing and only bring one person with you to court.

Amseroedd agor

Oriau agor y Llys

Monday to Friday: 9am to 5pm

E-bost

Ymholidau
contactcrime@justice.gov.uk

(Crime customer service centre)

Rhif ffôn

Ymholidau
0300 303 0645
Taliadau
0300 123 9252
Ymholidau
03308 084 407

(Crime customer service centre)

Cymorth cyfreithiol
0151 235 6750
Gwasanaeth i dystion
0300 332 1369

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â 0300 303 0645.

Cŵn cymorth

Assistance dogs are welcome

Dolen glyw

The court has hearing enhancement facilities

Ystafell gyfweld

.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael

Cyfleusterau fideo

Court/hearing room video conferencing facilities and prison to court video link facilities are available (by prior arrangement)

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys.

Uxbridge Magistrates' Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â:

  • Troseddu

  • Y Weithdrefn Un Ynad

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol:

Cod lleoliad Llys yr Ynadon: 2578

DX: 110850 Willesden 2

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun