Thames Magistrates' Court

Cysylltu â ni:

Cyfeiriad

58 Bow Road
London
E3 4DJ

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae sgamwyr yn dynwared rhifau ffôn ac e-byst GLlTEM go iawn. Efallai y byddan nhw’n mynnu cael taliad ac yn honni eu bod yn cynrychioli CTEM neu’r gwasanaeth gorfodaeth. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â thalu a riportiwch y peth i Action Fraud.

Amseroedd agor

Oriau agor y cownter

9am to 11am and 1:30pm to 2:30pm

Rhif ffôn

Ymholidau
0300 303 0645

(LMCCC opening hours from 8am to 4pm Monday to Friday from 30th March 20)

Taliadau
0300 123 9252

(Ymholiadau Dirwyon)

Taliadau
0300 790 9901

(Talu dirwy)

Gwasanaeth i dystion
0300 332 1363

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â 0300 303 0645.

Mynediad i bobl anabl

Mae gan yr adeilad hwn lifftiau platfform allanol i fynedfa'r adeilad, lifft rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf, a mynediad gwastad i’r ystafelloedd llys a’r ystafelloedd gwrandawiadau.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn tywys

Dolen glyw

The building has a portable hearing enhancement system available by prior arrangement. Please contact the court by telephone or email to let us know of your requirements.

Ystafell gyfweld

This court has interview rooms.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael.

Cyfleusterau fideo

Court/hearing room video conferencing facilities and prison to court video link facilities are available (by prior arrangement)

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys.

Thames Magistrates' Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â

  • Troseddu

  • Y Weithdrefn Un Ynad

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol

Cod lleoliad Llys yr Ynadon: 2574

DX: 157540 Bow 3

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun