Stratford Magistrates' Court

Ymweld â ni:

The Court House
389-397 High Street
Stratford
London
E15 4SB

Ysgrifennwch atom:

Central Administration Centre
Thames Magistrates' Court
58 Bow Road
London
E3 4DJ

This Court will be closed on the following dates over the Christmas and New Year bank holidays: 26th, 27th, of December, Monday 2nd January.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae sgamwyr yn dynwared rhifau ffôn ac e-byst GLlTEM go iawn. Efallai y byddan nhw’n mynnu cael taliad ac yn honni eu bod yn cynrychioli CTEM neu’r gwasanaeth gorfodaeth. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â thalu a riportiwch y peth i Action Fraud.

Amseroedd agor

Oriau agor y Llys

Monday to Friday: 9am to 5pm

Dim gwasanaeth cownter ar gael

Please visit Thames Magistrates' Court from 9am to 11am and 1:30pm to 2:30pm

Rhif ffôn

Ymholidau
0300 303 0645

(LMCCC opening hours from 8am to 4pm Monday to Friday from 30th March 20)

Taliadau
0300 123 9252

(Ymholiadau Dirwyon)

Taliadau
0300 790 9901

(Talu dirwy)

Gwasanaeth i dystion
0300 332 1350
Ffacs
0870 324 0220

(Stratford Magistrates Court Fax)

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â 0300 303 0645.

Mynediad i bobl anabl

Mae gan yr adeilad hwn lifftiau platfform allanol i fynedfa'r adeilad, lifft rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf, a mynediad gwastad i’r ystafelloedd llys a’r ystafelloedd gwrandawiadau.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn tywys

Dolen glyw

The building has a portable hearing enhancement system available by prior arrangement. Please contact the court by telephone or email to let us know of your requirements.

Ystafell gyfweld

This court has interview rooms.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael.

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys.

Stratford Magistrates' Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â

  • Troseddu

  • Y Weithdrefn Un Ynad

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol

DX: 157540 Bow 3

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun