Stratford Magistrates' Court

Ymweld â ni:

The Court House
389-397 High Street
Stratford
London
E15 4SB

Ysgrifennwch atom:

Central Administration Centre
Thames Magistrates' Court
58 Bow Road
London
E3 4DJ

The public lift is currently inoperable and awaiting repairs. Any persons attending with mobility issues will not be able to access any of the upper floor court rooms.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae sgamwyr yn dynwared rhifau ffôn ac e-byst GLlTEM go iawn. Efallai y byddan nhw’n mynnu cael taliad ac yn honni eu bod yn cynrychioli CTEM neu’r gwasanaeth gorfodaeth. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â thalu a riportiwch y peth iAction Fraud.

Amseroedd agor

Oriau agor y Llys

Monday to Friday: 9am to 5pm

Dim gwasanaeth cownter ar gael

Please visit Thames Magistrates' Court from 9am to 11am and 1:30pm to 2:30pm

E-bost

Ymholidau
contactcrime@justice.gov.uk

(Crime Customer Service Centre )

Rhif ffôn

Ymholidau
03308 084 407

(Crime Customer Service Centre. If your case number has a mixture of letters and numbers, please call this number)

Ymholidau
0300 303 0645

(LMCCC opening hours from 8.30am to 4pm Monday to Friday from 4th October 2023)

Taliadau
0300 123 9252

(Ymholiadau Dirwyon)

Taliadau
0300 790 9901

(Talu dirwy)

Gwasanaeth i dystion
0300 332 1350
Ffacs
0870 324 0220

(Stratford Magistrates Court Fax)

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â 03308 084 407.

Mynediad i bobl anabl

Mae gan yr adeilad hwn lifftiau platfform allanol i fynedfa'r adeilad, lifft rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf, a mynediad gwastad i’r ystafelloedd llys a’r ystafelloedd gwrandawiadau.

Rhwydwaith Blodau'r Haul Anableddau Cudd

Mae cortynnau gwddf ar gael ar gais.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn tywys

Dolen glyw

The building has a portable hearing enhancement system available by prior arrangement. Please contact the court by telephone or email to let us know of your requirements.

Ystafell gyfweld

This court has interview rooms.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael.

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys. (opens in new tab)

Stratford Magistrates' Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â

  • Troseddu

  • Y Weithdrefn Un Ynad

Gwneud cwyn

Cysylltwch â ni i wneud cwyn (opens in new tab)

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol

DX: 157540 Bow 3

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun (opens in new tab)