Croydon County Court and Family Court

Cysylltu â ni:

Cyfeiriad

The Law Courts
Altyre Road
Croydon
CR9 5AB

Warning The administrative office for family work is based at Croydon County Court. Please ensure any documents/correspondence sent in the post are addressed to Croydon County Court, Altyre Road, Croydon, Surrey, CR9 5AB.

Amseroedd agor

Oriau agor y Llys: Monday to friday 8am to 6pm

Rhif ffôn

Ffacs

Llys sifil

0300 123 5577

(All queries are to be in writing or through the helpdesk)

Cyfleusterau yn yr adeilad

Os oes gennych anabledd a’ch bod angen cymorth i ddod i wrandawiad, cysylltwch â ni.

Parcio

Available in Ruskin Square car park or NCP (Croydon Whitgift) charges will apply. No Disabled parking on site but options to park opposite the court with an appropriate badge displayed.

Mynediad i bobl anabl

Mae gan yr adeilad hwn fynediad gwastad i fynedfa'r adeilad, ac i mewn i'r llys.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn tywys yn y llys hwn.

Dolen glyw

Mae cyfleusterau wrandawiadau ar gael drwy drefnu ymlaen llaw. Cysylltwch â'r llys dros y ffôn neu drwy e-bost i roi gwybod i ni

Ystafell gyfweld

Three interview rooms on upper floor and four in the family suite.

Cyfleuster newid cewynnau babanod

Mae cyfleusterau newid cewynnau babanod ar gael ar y llawr gwaelod yn unig.

Ystafell weddïo/dawel

Prayer facilities available

Cyfleusterau fideo

Video Link available if arranged in advance with the court office

Cyfieithwyr neu Ddehonglwyr

Cael cyfieithydd mewn llys neu dribiwnlys.

Croydon County Court and Family Court

Mae'r lleoliad hwn yn ymdrin â:

Codau llys ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfreithiol:

Cod lleoliad Llys Sirol: 182

DX: 97470 Croydon 6

Cynllun mynediad i ddefnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r tribiwnlysoedd

Mae'r lleoliad hwn yn rhan o’r cynllun hwn

Cofrestru ar gyfer y cynllun