Beth yw enw a chyfeiriad y llys neu’r tribiwnlys?

Gellir gweld enw’r llys neu’r tribiwnlys ar lythyr, e-bost neu neges testun a anfonwyd gennym.
Er enghraifft, Llys Teulu Blackburn.

Nid oes canlyniad sy’n cyfateb.

Gellir gwella ar y chwiliad drwy:

  • gwneud yn siŵr eich bod wedi sillafu’r gair yn gywir
  • defnyddio llai o allweddeiriau
  • chwilio am rywbeth llai penodol