Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddod o hyd i lys neu dribiwnlys yng Nghymru neu Loegr

  • cyfeiriad
  • manylion cyswllt
  • amseroedd agor
  • gwybodaeth am yr adeilad e.e. mynediad i’r anabl neu parcio
  • fy helpu i gael diweddariad
Dechrau rŵan

Cyn chwilio

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Ni ellir defnyddio’r gwasanaeth hwn yng Ngogledd Iwerddon. Cysyllter â llysoedd a thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon (yn agor mewn tab newydd) am gymorth.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i dalu ffioedd llys.

Cyfyngir y gwasanaeth hwn yn Yr Alban i:

  • Apeliadau mewnfudo
  • Apeliadau budd-daliadau
  • Apeliadau hawliadau cyflogaeth

Cysyllter â llysoedd a thribiwnlysoedd Yr Alban (yn agor mewn tab newydd) ynglŷn â gwasanaethau eraill.